HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 16/02/2019
QCVN 01-132:2013/BNNPTNT đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
08/03/2014
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra Thông tư số 07/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013 ban hành
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế QCVN 01-132:2013/BNNPTNT

 
Số văn bản Thông tư số 07/2013/TT-BNNPTNT
Loại văn bản Thông tư ban hành Quy chuẩn
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tên mục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ
Ngày ban hành 22/01/2013
Ngày có hiệu lực 22/07/2013
Lĩnh vực Nông nghiệp
Tệp đính kèm - Thông tư số 07/2013/TT-BNNPTNT
- QCVN 01-132:2013/BNNPTNT
Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Liên kết website