HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019
Thông tin tuyên truyền khuyến nông trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2013 đạt hiệu quả cao
16/03/2014

Ngày 22/1/2013, tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức buổi gặp mặt với các cơ quan báo chí tham gia tuyên truyền hoạt động khuyến nông.


Năm 2013, hoạt động khuyến nông đã triển khai thực hiện 42 dự án khuyến nông trung ương với tổng kinh phí 116,5 tỷ đồng, đồng thời cũng là năm kết thúc của 24 dự án giai đoạn 2011 – 2013. Các dự án triển khai trên phạm vi toàn quốc, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho nông dân để thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực của ngành.
Theo đánh giá, các dự án đều hoàn thành đúng kế hoạch, trong đó có nhiều dự án tác động tốt tới sản xuất như dự án xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn tại các vùng trồng lúa chủ yếu, năng suất tăng trung bình 17,6% so với sản xuất đại trà; thâm canh, cải tạo vườn cây ăn quả; phát triển mô hình nuôi cá – lúa; phát triển chăn nuôi thủy cầm an toàn sinh học; cơ giới hóa trong sản xuất lúa, mía.
Cùng với việc triển khai các dự án, năm 2013, TTKNQG cũng tổ chức 225 lớp tập huấn tiểu giáo viên cho 6.750 lượt cán bộ, cộng tác viên khuyến nông; cấp chứng chỉ dạy nghề cho 969 cán bộ khuyến nông các cấp. Phối hợp với các đơn vị biên soạn được 8 bộ tài liệu tập huấn và 22 đĩa hình kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo huấn luyện, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của hệ thống khuyến nông toàn quốc.
Bên cạnh hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và đào tạo huấn luyện, hoạt động thông tin tuyên truyền đã có những đóng góp không nhỏ trong việc phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con nông dân; Phổ biến tiến bộ khoa học công nghệ, giới thiệu các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thông qua hệ thống truyền thông đại chúng, các hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, diễn đàn và các thông tin tuyên truyền khác, xuất bản và phát hành ấn phẩm khuyến nông.
Cũng trong năm 2013, TTKNQG đã đầu tư 28 tỷ đồng cho hoạt động thông tin tuyên truyền với nội dung phong phú, sâu rộng, hình thức đa dạng tới mọi đối tượng. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, người sản xuất, cán bộ quản lý địa phương được tiếp cận thông tin khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường, giá cả, học hỏi được cách làm ăn mới từ các mô hình hiệu quả, những kinh nghiệm hay được phổ biến, để từ đó thay đổi tư duy trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định kinh tế xã hội và chính trị tại địa phương.
Năm 2013, bên cạnh những mặt đạt được, nội dung thông tin tuyên truyền các hoạt động của hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế như nội dung thông tin còn chưa thực sự bám sát các định hướng của Bộ, Ngành, phản ánh các hoạt động của hệ thống khuyến nông nói chung còn nhiều hạn chế, thiếu những bài phóng sự phân tích, phân tích về vai trò, hiệu quả của công tác khuyến nông, những bài mang tính chất định hướng sản xuất, thị trường; Sự phối hợp của các đơn vị tuyên truyền với Trung tâm KNQG nói riêng và hệ thống khuyến nông nói chung còn hạn chế…
Theo TS Phan Huy Thông, Giám đốc Trung tâm KNQG, thông tin khuyến nông cần phải được tuyên truyền rộng rãi đến nông dân, nhất là nông dân ở vùng sâu vùng xa, dân tộc miền núi, dân tộc thiểu số...
Trong năm 2014, các đơn vị truyền thông cần tăng cường hơn nữa thông tin tuyên truyền về khuyến nông, bám sát nhu cầu của người sản xuất; đẩy mạnh tuyên truyền cho nông dân vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó cần tập trung vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; vệ sinh an toàn thực phẩm; sản xuất bền vững gắn với tiêu thụ, liên kết…
Theo Trung tâm Khuyến nông quốc gia, năm 2014, để công tác thông tin tuyên truyền đi đúng trọng tâm, phù hợp với định hướng của Bộ và nhu cầu của người sản xuất cũng như thích hợp với các vùng miền và mùa vụ, Trung tâm đề nghị các đơn vị tăng cường hơn nữa thông tin tuyên truyền về khuyến nông, bám sát các nhu cầu của người dân; đa dạng về phương thức, phong phú về nội dung; đẩy mạnh tuyên truyền cho nông dân vùng sâu vùng xa, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Về nội dung, cần tập trung theo định hướng của Bộ như tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất an toàn bền vững, gắn sản xuất với tiêu thụ, liên kết sản xuất theo chuỗi, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao… Kết quả thực hiện các mô hình khuyến nông, các dự án khuyến nông của Trung ương và địa phương, các hoạt động trọng tâm của Trung tâm. Trung tâm sẽ duy trì định hướng tuyên truyền gửi các đơn vị hằng quý, đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết hằng tháng và gửi trước khi đăng tải, phát sóng. Bố trí giao ban giữa Trung tâm KNQG và các đơn vị truyền thông hằng quý hoặc 6 tháng/lần để điều chỉnh, định hướng kịp thời cho các hoạt động tuyên truyền. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm KNQG nói riêng và hệ thống khuyến nông Việt Nam nói chung. Tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng, các quy định, định mức đảm bảo chi tiêu ngân sách đúng mục đích, đúng tiến độ và hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền.

T.H
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ NN và PTNT
http://www.mard.gov.vn/pages/news_detail.aspx?NewsId=32274
 
 

Liên kết website