HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 23/03/2019
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá - Luật số 05/2007/QH12
21/03/2014
Luật số 05/2007/QH12, ngày 21/11/2007 của Quốc hội về Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá  


Số văn bản 05/2007/QH12
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Tên mục Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Ngày ban hành 21/11/2007
Ngày có hiệu lực  
Lĩnh vực Khoa học và công nghệ
Tệp đính kèm: 05/2007/QH12

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=51259

Liên kết website