HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 25/01/2020
NĐ số 114/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/ 01/ 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
06/04/2014
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

Số văn bản  114/2009/NĐ-CP
Loại văn bản  Nghị định
Cơ quan ban hành  Chính phủ
Tên mục  Ssửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
Ngày ban hành  23/12/2009
Ngày có hiệu lực  15/02/2010
Lĩnh vực  Thương mại
Thay thế  
Tệp đính kèm 114/2009/NĐ-CP

Nguồn: Chinhphu.vn

Liên kết website