HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 16/02/2019
Tiêu chuẩn VIETGAP là gì?
21/02/2014

Ngày 28/01/2008 tiêu chuẩn VIETGAP đã chính thức được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và đã phát huy tác dụng.


VIETGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam dựa trên 4 tiêu chí như:
- Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất;
- An toàn thực phẩm gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch;
- Môi trường làm việc mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân;
- Truy tìm nguồn gốc sản phẩm. Tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. 
VIETGAP quy định những yếu tố chính trong sản xuất nông nghiệp như:
- Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất
- Giống
- Quản lý đất
- Phân bón và chất phụ gia
- Nước tưới
- Hóa chất (bao gồm cả thuốc bảo vệ thực vật)
- Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch
- Quản lý và xử lý chất thải
- An toàn lao động
- Ghi chép, lưu trử hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm
- Kiểm tra nội bộ
- Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 
Mỗi ngành sản xuất nông nghiệp khác nhau sẽ có tiêu chuẩn VietGAP phù hợp: VietGAP Chăn nuôi (Bò sữa; Gia cầm; Lợn; Ong mật…) VietGAP Thuỷ sản; VietGAP Trồng trọt (Chè; Cà phê; Lúa: Rau quả).
 

Dichvusxnn.vn

Liên kết website