HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019
4 tháng: XK nông sản tăng gần 14%
27/04/2014

Bộ NNPTNT cho biết kim ngạch XK nông lâm thủy sản tháng 4/2014 ước đạt 2,63 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành trong 4 tháng đầu năm đạt 9,69 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt 4,74 tỷ USD, tăng 5,8%; giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 2,22 tỷ USD, tăng 31,2%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản ước đạt 2 tỷ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2013.


Cà phê và hạt tiêu, hạt điều, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục duy trì là ngành hàng có sự gia tăng cả về sản lượng cũng như giá trị, còn những mặt hàng chính như gạo, cao su, chè… lại giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, sản lượng xuất khẩu cà phê trong tháng 4 ước đạt 223.000 tấn, với giá trị đạt khoảng 471 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm ước đạt 826.000 tấn và 1,65 tỷ USD; tăng 39,6% về khối lượng và tăng 30% về giá trị so cùng kỳ năm 2013.

Tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh là mặt hàng hạt tiêu tăng 35,5% về khối lượng và tăng 40,4% về giá trị; trong đó, khối lượng hạt tiêu xuất khẩu tiêu tháng 4 ước đạt 23.000 tấn, với giá trị đạt 157 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt tiêu 4 tháng đầu năm lên 72.000 tấn, trị giá 493 triệu USD.

Ngành thủy sản duy trì giữ vai trò là lĩnh vực xuất khẩu mũi nhọn trong tổng kim ngạch xuất khẩu chung của ngành, với giá trị xuất khẩu tháng 4 ước đạt 606 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 2,2 tỷ USD, tăng 31,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Bên cạnh đó, một số ngành hàng lại sụt giảm cả về giá trị và sản lượng xuất khẩu do diễn biến cung cầu có nhiều biến động, trong đó có cao su và gạo.

Đỗ Hương
Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn/Kinh-te/4-thang-XK-nong-san-tang-gan-14/198178.vgp

 

Liên kết website