HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 15/12/2018
Đào tạo nghề nông nghiệp gắn với quy hoạch vùng
07/05/2014
Cả nước có gần 25 triệu lao động nông nghiệp trực tiếp làm việc ở nông thôn, nhưng mới chỉ có 5 triệu người qua đào tạo (đạt 20%).
 

Ngày 7/5/2014, Bộ NNPTNT tổ chức hội nghị sơ kết công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (LĐNT). 

Theo Bộ NNPTNT, từ năm 2010 đến nay, Bộ đã xây dựng và ban hành chương trình, giáo trình của 132 nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề cho LĐNT. Trên cơ sở đó, Sở NNPTNT các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn 660.000 LĐNT, trong đó nhiều lao động sau học nghề đã có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất và thu nhập cao hơn.
 

Tuy nhiên, theo đánh giá của các địa phương, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT đang tồn tại rất nhiều bất cập, yếu kém như đào tạo thiếu định hướng, không gắn với quy hoạch sản xuất, xây dựng nông thôn mới...
 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát cho rằng, hiện nay cả nước có gần 25 triệu lao động nông nghiệp trực tiếp làm việc ở nông thôn nhưng mới chỉ có 5 triệu người qua đào tạo (đạt 20%).  Trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, lao động nông nghiệp ngày càng giảm, để tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người nông dân thì công tác dạy nghề có vai trò đặc biệt quan trọng. Mục tiêu của đào tạo nghề là để nông dân có thể sản xuất nông nghiệp hiện đại. Do vậy, đào tạo nghề nông nghiệp phải gắn với quy hoạch sản xuất của từng địa phương. 

Trong giai đoạn 2014-2015, mỗi xã phải lựa chọn 1 - 2 cây, con sản xuất hàng hóa chủ lực để đào tạo theo hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng mẫu lớn...

Đỗ Hương
Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Dao-tao-nghe-nong-nghiep-gan-voi-quy-hoach-vung/198789.vgp

 

Liên kết website