HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 16/02/2019
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu
23/05/2014
Sau 4 năm triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (Đề án 1956) của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng trong việc giúp người nông dân dần xóa bỏ sản xuất thủ công, nhỏ lẻ. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác đào tạo nghề nông nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn.Nguồn: baoquangngai.vn

Theo Báo cáo sơ kết về công tác đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp của Bộ NN và PTNT, tổng số lao động nông nghiệp đã được đào tạo nghề trong giai đoạn 2010 - 2013 là 662.828 người, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản theo nhu cầu của địa phương, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, trong số 188.768 lao động nông thôn đã học xong, có 166.525 người đã có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất và thu nhập cao. Trong đó 6.879 lao động được doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc; 18.570 lao động sau khi học xong đã được các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm; 954 lao động đã thành lập tổ hợp tác xã.

Cùng với đó, nội dung chương trình đào tạo cụ thể, thiết thực với nhu cầu của người dân, chương trình đào tạo linh hoạt, khoa học; nhận thức của người dân về học nghề đã có những chuyển biến tích cực; số lao động học nghề nông nghiệp ở các tỉnh đều tăng. Đặc biệt, phương pháp đào tạo gắn với mô hình được áp dụng trong suốt quá trình học, thời gian học chủ yếu cho phần thực hành nhất là việc rèn luyện kỹ năng nghề; phần lớn người lao động tham gia học nghề đã được tiếp cận với kỹ thuật mới để áp dung trong sản xuất, chăn nuôi…
 

Tuy nhiên, theo đánh giá của các địa phương, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông nghiệp đang tồn tại rất nhiều bất cập, yếu kém như giáo trình, giáo án về đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân hiện rất nhiều nhưng đều là lý thuyết, khó áp dụng thực tiễn. Nhiều giáo án mang tính vĩ mô quá cao nên người nông dân khó áp dụng, trong khi những chương trình, giáo án đơn giản để áp dụng lại thiếu. Chưa kể đến, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn thiếu định hướng, chưa gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; mới chỉ tập trung dạy các nghề cũ mà chưa gắn với các doanh nghiệp, hợp tác xã; nội dung chương trình, phương thức tổ chức, cơ chế hỗ trợ người học chưa phù hợp... dẫn đến chưa thật sự thu hút người dân.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ NN và PTNT Nguyễn Minh Nhạn thừa nhận, chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn và chưa chuyển dịch được lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp hoặc chuyển đổi sang nghề nông nghiệp mới.

Để người nông dân sống và làm giàu từ nghề đã học là một trong mục tiêu mà Đề án 1956 hướng tới, nhưng từ thực tế cho thấy vẫn rất ít địa phương làm được. Tại Hội nghị Sơ kết công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn do Bộ NN và PTNT tổ chức mới đây, phần lớn các ý kiến đều cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do công tác điều tra, khảo sát nhu cầu của nông dân và lập kế hoạch dạy nghề nhiều nơi chưa sát với thực tế, chưa phù hợp với yêu cầu nên nhiều lao động khi học xong nghề tuy có việc làm nhưng thiếu bền vững. Mặt khác, các địa phương cũng thiếu cán bộ chuyên trách nên dẫn đến nhiều khó khăn trong quản lý.

Phó giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Vĩnh Long Vương Thị Thu Hương bày tỏ quan điểm, nguyên nhân khiến cho lao động nông thôn chưa mặn mà với việc học nghề là do công tác đào tạo nghề hiện nay chưa gắn được với đầu ra cho sản phẩm; một số điểm trong quy định của Đề án 1956 còn cứng nhắc. 

Để tháo gỡ khó cho những tồn tại và góp phần phát triển nông nghiệp một cách bền vững, theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Trọng Quảng, cần phải nhìn nhận đánh giá lại toàn diện từ khâu quản lý tới tổ chức. Việc đánh giá phải chỉ ra được những khó khăn, bất cập cụ thể để từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể. Khi nói tới bất cập chúng ta cứ nói là chồng chéo, nhưng chồng chéo ở đâu, bất cập ở đâu lại không được chỉ rõ thì làm sao có thể khắc phục. 
 

Mục tiêu của đào tạo nghề là để nông dân có thể sản xuất nông nghiệp hiện đại. Để đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn thật sự đạt hiệu quả cần phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của người nông dân; gắn với quy hoạch sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Mặt khác, mục tiêu đào tạo nghề phải hướng đến giải quyết việc làm, chú trọng đầu ra làm tăng thu nhập và góp phần xây dựng nông thôn mới đồng thời phù hợp với đặc điểm về trình độ, tư duy của lao động nông thôn - Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Cao Đức Phát nhấn mạnh.
 

Trên cơ sở đó, Bộ NN và PTNT đã đưa ra định hướng về đào tạo nghề giai đoạn 2014 - 2015 là tập trung đào tạo lao động nông thôn làm kỹ thuật viên ngành nông nghiệp có chứng chỉ nghề; đào tạo lao động của các xã đã có quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới được duyệt; tập trung dạy các nghề chính, thiết thực theo quy hoạch của xã, mỗi xã lựa chọn 1 - 2 cây hoặc con chủ lực, sản xuất hàng hóa để tập trung dạy nghề trong giai đoạn 2014 - 2015.

Tiếp tục thực hiện phương thức đào tạo nghề đa dạng và linh hoạt, lý thuyết gắn với thực hành; chú trọng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại làng, xã, thôn, bản, ấp hoặc tại các cơ sở sản xuất; đào tạo phải gắn với các mô hình khuyến nông… giáo viên dạy nghề nông nghiệp phải có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và có khả năng thực hành tốt. Đồng thời, lựa chọn các cơ sở đào tạo phù hợp, có đủ điều kiện tham gia dạy nghề; ưu tiên các cơ sở đào tạo trong ngành có bề dày kinh nghiệm, có cơ sở vật chất tốt tham gia đào tạo…


Lê Hoa 

Nguồn: http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=74&NewsId=315920

Liên kết website