HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021
QHXD nông thôn mới xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
10/06/2014

QHXD nông thôn mới xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 


Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lệ Chi.


Thông tin chung:
Dự án: QHXD nông thôn mới xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Địa điểm: xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Chủ đầu tư: UBND xã Lệ Chi.
Tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư vấn CAC Việt Nam.

Quy mô: Diện tích: 810,11ha; Dân số đến năm 2020 : 15,2 ngàn người.

Năm thực hiện: 2012.

Thuyết minh và bản vẽ.
-         Phần thuyết minh tổng hợp
-         Phần bản vẽ ( cad ): Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch HTKT. 

Tài liệu tham khảo dành cho đào tạo, nghiên cứu.
Dichvusxnn.vn

 
 

Liên kết website