HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021
QHXD nông thôn mới xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
03/09/2014

QHXD nông thôn mới xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

 

Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất xã Kiêu Kỵ.


Thông tin chung:
Dự án: QHXD nông thôn mới xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Địa điểm: xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Chủ đầu tư: UBND xã Kiêu Kỵ
Tư vấn thiết kế: Công ty CP Quy hoạch Hà Nội.

Quy mô: Diện tích: 561,02ha; Dân số đến năm 2020 : 12,7 ngàn người.

Năm thực hiện: 2011 - 2020.

Thuyết minh và bản vẽ.
-         Phần thuyết minh tổng hợp
-         Phần bản vẽ ( pdf ): Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch HTKT

Tài liệu tham khảo dành cho đào tạo, nghiên cứu.
Dichvusxnn.vn

 
 

Liên kết website