HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019
Thông tư số 24/2014/TT-BNNPTNT quy định về an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản
27/09/2014

Thông tư số 24/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản


Số văn bản 24/2014/TT-BNNPTNT
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tên mục Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản
Ngày ban hành 19/8/2014
Ngày có hiệu lực 01/01/2015
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tệp đính kèm 24/2014/TT-BNNPTNT
Nguồn:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&org_group_id=0&org_id=0&type_group_id=0&category_id=0&type_id=0&filters=&document_id=175756

Liên kết website