HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019
Thông tư số 117/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản
27/09/2014

Thông tư số 117/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản


Số văn bản 117/2014/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Tên mục Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Ngày ban hành 21/8/2014
Ngày có hiệu lực  
Lĩnh vực Tài chính
Tệp đính kèm 117/2014/TT-BTC
Nguồn:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&org_group_id=0&org_id=0&type_group_id=0&category_id=0&type_id=0&filters=&document_id=176060

Liên kết website