HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019
TT 08/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
10/11/2014
TT 08/2014/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Số văn bản 08/2014/TT-BNNPTNT
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tên mục  Hướng dẫn thực hiện Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
Ngày ban hành 20/03/2014
Ngày có hiệu lực ngày 12 tháng 5 năm 2014
Lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn
Tệp đính kèm9  08/2014/TT-BNNPTNT

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Liên kết website