HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019
QHXD nông thôn mới xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
25/11/2014

QHXD nông thôn mới xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.


Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất xã Ninh Hiệp

 

Thông tin chung:
Dự án: QHXD nông thôn mới xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Địa điểm: xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội.
Chủ đầu tư: UBND xã Ninh Hiệp.
Tư vấn thiết kế: Công ty CP Kiến trúc C.A.C Việt Nam.
Quy mô: Diện tích: 488,86ha

Năm thực hiện: 2012.

Thuyết minh và bản vẽ.

-         Phần thuyết minh tổng hợp
-         Phần bản vẽ ( pdf ): Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch HTKT.

Tài liệu tham khảo dành cho đào tạo, nghiên cứu.
Dichvusxnn.vn
 

 

Liên kết website