HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 23/03/2019
Phát triển doanh nghiệp kinh doanh trong nông nghiệp
06/05/2015
Lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam còn nhiều hạn chế và bị tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Giải quyết những hạn chế này, các chuyên gia cho rằng, cần có sự tham gia của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Vai trò của lĩnh vực nông nghiệp càng trở nên quan trọng hơn khi nền kinh tế của nước ta lâm vào giai đoạn khó khăn. Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư xã hội cho nông nghiệp đạt 11,3% giai đoạn 1986 -1993, giảm mạnh xuống còn 1,1% giai đoạn 1994 - 2000, hồi phục và tăng mạnh nhất 9,2% giai đoạn 2001 - 2007, nhưng lại giảm đáng kể trong giai đoạn 2008 - 2013, với tốc độ tăng trưởng âm 0,88%.

Nông nghiệp cũng là ngành có tỷ trọng cao nhất về số lượng doanh nghiệp, với 1.707 doanh nghiệp năm 2013, chiếm 47% trong tổng số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, tiếp đến là thủy sản với 1.296 doanh nghiệp, chiếm 35,7%, lâm nghiệp với 632 doanh nghiệp, chiếm 17,3%.  Các doanh nghiệp ngoài nhà nước đang dần khẳng định vị thế và vai trò của mình trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, tuy nhiên khu vực doanh nghiệp này mới chỉ chiếm đa số về số lượng doanh nghiệp, còn về lao động và tài sản vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ hơn khu vực doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp FDI vẫn ít đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, chiếm 3% tổng số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và chiếm 1,09% tổng số doanh nghiệp FDI trong nền kinh tế.


Ảnh minh họa


Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, các doanh nghiệp hiện nay vẫn đang gặp không ít khó khăn, số doanh nghiệp phải đóng cửa giải thể cao, tỷ lệ doanh nghiệp tăng trưởng thấp, quy mô trung bình của doanh nghiệp không những không được cải thiện trong nhiều năm mà còn có nguy cơ bị thu hẹp lại... Trong số khoảng 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay, chỉ có 2% là doanh nghiệp lớn, 2% doanh nghiệp vừa, các doanh nghiệp phần lớn hoạt động trong khu vực phi chính thức, đặc biệt thiếu doanh nghiệp đủ lớn để kết nối với các doanh nghiệp trên toàn cầu.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Mai Xuân Hùng cho rằng, trong mấy năm nay, dù tình hình kinh tế rất khó khăn, ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng, là trụ đỡ cho nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn. Còn trong thực tiễn định hướng xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng khẳng định vị trí nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí top đầu trong sự nghiệp phát triển đất nước. Không những thế, định hướng phát triển nền nông nghiệp của Việt Nam là xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu... Trong đó, tập trung kết nối sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu, tăng khả năng cạnh tranh. Do đó, vai trò của doanh nghiệp trong kinh doanh nông nghiệp là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, việc liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp hiện còn mờ nhạt, thiếu tính bền vững.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, cạnh tranh trong nước và toàn cầu tiếp tục gay gắt, một số thị trường xuất - nhập khẩu bị ảnh hưởng do yếu tố địa chính trị, để nâng cao năng lực cạnh tranh, các chuyên gia khuyến cáo: doanh nghiệp cần chủ động mở rộng quy mô đủ lớn, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, từ đó có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, xuất khẩu hoặc trở thành nhà thầu phụ cho các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp phải đa dạng hóa nguồn lực, lựa chọn phương thức huy động vốn, công nghệ, kỹ năng kinh doanh từ nhiều nguồn khác nhau, xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, chú trọng khâu thiết kế sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và thị trườâng; tăng cường liên kết kinh doanh thông qua các hiệp hội để chia sẻ thông tin... Trong lĩnh vực nông nghiệp, các doanh nghiệp phải chủ động trong xây dựng các mô hình liên kết, xây dựng mối quan hệ hợp tác hài hòa với các tác nhân trong chuỗi cung ứng, đồng thời thúc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn cho rằng, ngoài các tập đoàn, tổng công ty của Nhà nước và một vài doanh nghiệp FDI thì còn lại đa số doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp là doanh nghiệp siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu. Chúng ta mong muốn nâng cao giá trị cho sản phẩm, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, hơn hết cần vai trò của doanh nghiệp, không chỉ là doanh nghiệp trong nước mà kêu gọi, khuyến khích cả doanh nghiệp nước ngoài vào chơi sân chơi chung để phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Do đó, việc cần làm là Nhà nước phải xây dựng cơ chế để doanh nghiệp thấy đầu tư vào nông nghiệp có lợi nhuận và cả nông dân cũng được lợi khi tham gia cùng doanh nghiệp.

Vì vậy, giải quyết đồng bộ hệ thống chính sách mang tính đột phá cho sản xuất nông nghiệp cũng như chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp để có sức cạnh tranh trong nông nghiệp một cách hiệu quả sẽ góp phần từng  bước thúc đẩy, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Minh Hương
Nguồn: http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=348249

 

 

Liên kết website