HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019
Nghị định 89/2015/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ - về một số chính sách phát triển thủy sản
12/10/2015
Nghị định số 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
 
Số văn bản 89/2015/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tên mục Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Ngày ban hành 07/10/2015
Ngày có hiệu lực 25/11/2015
Lĩnh vực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thay thế  
Tệp đính kèm 89/2015/NĐ-CP
 
Nguồn:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=181684

Liên kết website