HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019
NĐ số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
22/10/2015

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (thay thế Nghị định 41/2010/NĐ - CP) về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn vừa được Chính phủ ban hành ngày 9-6. Theo đó, nhiều nội dung mới được sửa đổi nhằm phù hợp hơn với yêu cầu của thực tiễn, đáp ứng nhu cầu tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.


Số văn bản  55/2015/NĐ-CP
Loại văn bản  Nghị định
Cơ quan ban hành  Chính phủ
Tên mục  Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (thay thế Nghị định 41/2010/NĐ - CP) về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn vừa được Chính phủ ban hành ngày 9-6. 
Ngày ban hành  9/6/2015
Ngày có hiệu lực  1/8/2015
Lĩnh vực  Nông nghiệp
Thay thế  
Tệp đính kèm 55/2015/NĐ-CP

Nguồn: Chinhphu.vn

Liên kết website