HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019
Hà Nội: Hơn 2.200 tỷ đồng để sản xuất, cung cấp sản phẩm sạch
18/11/2015
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.Ảnh minh họa

Theo đó, Dự án sẽ xây dựng, hoàn thiện 11 mô hình chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc trên địa bàn TP. Đến năm 2020 các chuỗi cung cấp thực phẩm cho thị trường 14 tấn thịt lợn/ngày, 6 tấn thịt gia cầm/ngày, 105 nghìn quả trứng gà/ngày, 105 tấn sữa tươi/ngày, 1 tấn thịt bò/ngày; xây dựng 12 nhãn hiệu sản phẩm chăn nuôi.

Cùng với đó, sở, ngành liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá các tác nhân tham gia 11 mô hình chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi bao gồm các hoạt động: Khảo sát, đào tạo, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, tập huấn cho các tác nhân là cơ sở giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm và tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật…

Ngoài ra, hoàn chỉnh các mô hình chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi như: Tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, tổ chức sản xuất, nâng cao