HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 22/04/2019
Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
17/05/2016
Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 
  
Số văn bản 35/NQ-CP
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tên mục Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Ngày ban hành 16/5/2016
Ngày có hiệu lực  
Lĩnh vực Phát triển
Thay thế  
Tệp đính kèm 35/NQ-CP

Nguồn: http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=184664

Liên kết website