HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 19/12/2018
Quyết định 593/2016/QNĐ-TTg ban hành quy chế thí điểm liên kết phát triển KT-XH vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2016-2020.
12/07/2016
Quyết định sô 593/2016/QNĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020.

 
Số văn bản 593/2016/QNĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tên mục Quy chế thí điểm liên kết phát triển KT-XH vùng Đồng Bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020.
 
Ngày ban hành 06/4/2016
Ngày có hiệu lực  
Lĩnh vực Phát triển vùng
Thay thế  
Tệp đính kèm 593/2016/QNĐ-TTg

Nguồn:
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=184257

Liên kết website