HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 20/02/2019
FTA Việt Nam-EAEU có hiệu lực: Mở cửa cho trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu
04/09/2016
8.000 tá trứng gia cầm và 500 tấn thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á- Âu (EAEU) sẽ chính thức được nhập khẩu về Việt Nam từ ngày 5/10/2016 đến hết năm 2016.
 

Ảnh minh họa
 
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BCT quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á- Âu năm 2016 kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á- Âu chính thức có hiệu lực từ ngày 5/10 tới.
Theo đó, Thông tư 16 quy định áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với 2 nhóm hàng có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu: Thuốc lá nguyên liệu (500 tấn), trứng gia cầm (8.000 tá).
Riêng đối với thuốc lá nguyên liệu, thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài mới được phép nhập khẩu (nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu). Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.
Thủ tục nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá theo nguyên tắc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng quy định tại Thông tư này.
 
Phan Trang
Nguồn:
http://www.baodientuchinhphu.vn/Hoi-nhap/FTA-Viet-NamEAEU-co-hieu-luc-Mo-cua-cho-trung-gia-cam-va-thuoc-la-nguyen-lieu/285135.vgp

Liên kết website