HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019
Quyết định số 558/QĐ-TTg về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới
04/01/2017
Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
 
Số văn bản 558/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tên mục Về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Ngày ban hành 05/4/2016
Ngày có hiệu lực  
Lĩnh vực Nông thôn mới
Thay thế  
Tệp đính kèm 558/QĐ-TTg
Nguồn:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=184181

Liên kết website