HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019
Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
04/01/2017
Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
 
Số văn bản 1980/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tên mục Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
Ngày ban hành 17/10/2016
Ngày có hiệu lực  
Lĩnh vực Nông thôn mới
Thay thế  
Tệp đính kèm  1980/QĐ-TTg
Nguồn:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=186764

Liên kết website