HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019
Quyết định số 2540/QĐ-TTg về Quy định điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
04/01/2017
Quyết định số 2540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Số văn bản 2540/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tên mục Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
Ngày ban hành 30/12/2016
Ngày có hiệu lực  
Lĩnh vực Nông thôn mới
Thay thế  
Tệp đính kèm  2540/QĐ-TTg
Nguồn:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=187870

Liên kết website