HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 22/04/2019
Nghị quyết 43/2017/QH14 về thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm 2016 – 2020
18/07/2017
Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội : Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020
 
 
Số văn bản 43/2017/QH14
Loại văn bản Nghị Quyết
Cơ quan ban hành Quốc hội
Tên mục Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành 21/06/2017
Ngày có hiệu lực  
Lĩnh vực Nghị quyết
Thay thế  
Tệp đính kèm 43/2017/QH14

Nguồn:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=190239

Liên kết website