HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 18/02/2019
Quyết định 1137/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu
05/08/2017
Quyết định số 1137/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 
Số văn bản 1137/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tên mục Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 03/08/2017
Ngày có hiệu lực  
Lĩnh vực  
Tệp đính kèm 36/2017/QĐ-TTg

Nguồn:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=190587

Liên kết website