HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 16/10/2019
5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã - Tư duy phải mới
08/12/2017
Trong bối cảnh hàng triệu người bán, rất ít người mua, nếu không có hợp tác xã đứng ra thương thảo hợp đồng tiêu thụ và vật tư thì nông dân sẽ bị thua thiệt. Nhưng tại sao hợp tác xã vẫn chưa thực sự thu hút người dân tham gia? Phải chăng tâm lý e ngại đối với hợp tác xã kiểu cũ còn nặng nề? Đây là những vấn đề được nhiều đại biểu thẳng thắn đặt ra tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã do Chính phủ tổ chức ngày 6/12/2017.
 
Lợi ích đã rõ, nhưng nông dân chưa mặn mà?
Muốn thu nhập cao, hãy vào hợp tác xã - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định. Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, năng suất lao động trong hợp tác xã tuy chỉ chênh 0,7% so với hộ cá thể, nhưng giá bán sản phẩm của hợp tác xã trên thị trường cao hơn 10%. Quan trọng hơn, nông dân trong hợp tác xã thu nhập cao hơn đến 35%, chi phí sản xuất lại giảm 15%, bởi lẽ hợp tác xã có hệ thống tưới nước, các thành viên phối hợp làm đất… Đương nhiên, chi phí sản xuất giảm, thu nhập tăng. Đó chính là cái lợi khi tham gia hợp tác xã kiểu mới.
 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xãẢnh: Hoàng Ngọc


Thực tiễn nêu trên cũng là minh chứng cho thấy, Luật Hợp tác xã 2012 đã thực sự đi vào đời sống. Các hợp tác xã hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn, dần đổi mới, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ trong quản lý hợp tác xã và là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên. Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, ước tính đến ngày 31.12.2016, toàn quốc có hơn 19,5 nghìn hợp tác xã, tăng khoảng 3,07% so với thời điểm 31.12.2013. Doanh thu bình quân năm 2016 đạt trên 3 tỷ đồng/hợp tác xã, tăng 19,8% so với năm 2013. Điểm đáng chú ý, theo Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Nguyễn Xuân Cường, nhiều hợp tác xã hoạt động gắn với sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết theo chuỗi, trong đó có nhiều mô hình hợp tác xã có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng trên nhiều tỉnh như Hợp tác xã Evergrowth Sóc Trăng, Hợp tác xã bò sữa Tân Thông Hội TP Hồ Chí Minh, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào - Lâm Đồng…
Tuy nhiên, nghịch lý đặt ra là: Lợi ích hợp tác xã mang lại đã rõ, nhưng vì sao người dân vẫn chưa mặn mà tham gia? Và vì sao, sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, kỳ vọng?
 
Cần giải pháp đột phá và toàn diện hơn nữa
Lý giải nguyên nhân của những hạn chế nêu trên, nhiều đại biểu cho rằng, hiện nay nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã chưa thực sự đầy đủ, nếu không nói là chưa hiểu đúng vai trò, bản chất của hợp tác xã. Đáng lưu ý, phương thức sản xuất tự do, nhỏ lẻ đã trở thành thói quen, giữ vai trò chủ đạo trong tư duy sản xuất của nông dân. Trong khi đó, rất ít mô hình liên kết sản xuất thành công, hiệu quả để tuyên truyền, nhân rộng, nhất là các chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa.
Xét về cơ chế chính sách, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, một số quy định chưa cụ thể hoặc tính khả thi chưa cao, dẫn đến khó triển khai, nhất là những quy định liên quan đến xác định tài sản; xử lý tài sản, thủ tục giải thể, chuyển đổi mô hình, công tác kiểm toán... Một số cơ chế, chính sách đã ban hành nhưng chưa đem lại hiệu quả thiết thực ở cấp cơ sở, thực hiện phân tán, chưa đồng bộ như ưu đãi tín dụng, hỗ trợ chế biến sản phẩm… Số lượng hợp tác xã được hưởng chính sách hỗ trợ còn hạn chế. Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, một số hợp tác xã chưa tiếp cận được với cơ chế chính sách. Hợp tác xã vẫn phải tự dựa vào mình, trong khi chỉ số hỗ trợ còn thấp.
 
 
Nguồn: Báo Nhân dân
 
Ghi nhận các ý kiến phát biểu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, để phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã, cần có những giải pháp toàn diện và đột phá hơn nữa. Qua thảo luận có thể thấy, các quy định của Luật Hợp tác xã 2012 vẫn đáp ứng yêu cầu phát triển của hợp tác xã trong cơ chế thị trường hiện nay. Vì vậy, trước mắt chưa cần thiết phải sửa Luật. Tuy nhiên, về lâu dài cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập trong các quy định tại Luật Hợp tác xã hiện hành về tỷ lệ vốn góp, thủ tục giải thể bắt buộc, chế tài xử lý vi phạm Luật Hợp tác xã cho phù hợp với thực tế của mỗi giai đoạn phát triển. Phó Thủ tướng cũng đề nghị từng bộ, ngành phải tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản. Chính phủ cũng cần sớm ban hành Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012.
Quan trọng hơn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, muốn có hợp tác xã kiểu mới, phải có tư duy mới trong cán bộ, lãnh đạo. Trong bối cảnh “hàng triệu người bán, rất ít người mua”, nếu không có hợp tác xã đứng ra thương thảo hợp đồng tiêu thụ và vật tư thì nông dân chính là người bị thua thiệt. Đặc biệt, phải phổ biến cho cán bộ, người dân hiểu hợp tác xã kiểu mới khác với hợp tác xã kiểu cũ như thế nào? Trong mô hình hợp tác xã kiểu cũ không có hình bóng kinh tế hộ, chỉ có hợp tác xã và xã viên. Hợp tác xã kiểu mới hình thành trên nền tảng liên kết kinh tế hộ nông dân, không triệt tiêu kinh tế hộ, gia tăng giá trị kinh tế hộ bằng cách giảm chi phí, tăng giá trị đầu ra. Hợp tác xã thực sự đem lại lợi ích. “Khi có lợi ích, không nói bà con nông dân sẽ tự liên kết”, Phó Thủ tướng nói.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh, nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần phải có hợp tác xã. Hợp tác xã nông nghiệp là một cách làm cho nhà nông đoàn kết, làm cho nông nghiệp hưng thịnh. Hợp tác xã nông nghiệp giúp cho nhà nông đạt đến mục đích, đã ích quốc lại lợi dân. Quan điểm này đến nay vẫn trường tồn, không chỉ với hợp tác xã nông nghiệp mà còn với các hợp tác xã khác.
 
Ý Nhi
Nguồn:
http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=76&NewsId=399266
 

Liên kết website