HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019
Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ
27/05/2018
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ  
Số văn bản 76/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định  
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tên mục Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
Ngày ban hành 15/05/2018
Ngày có hiệu lực 01/07/2018
Lĩnh vực KHCN
Tệp đính kèm 76/2018/NĐ-CP
Nguồn: 
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=193768 

Liên kết website