HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 23/03/2019
Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
28/05/2018
Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển ngành nghề nông thôn
 
Số văn bản 52/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tên mục Về phát triển ngành nghề nông thôn
Ngày ban hành 12/04/2018
Ngày có hiệu lực 01/06/2018
Lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn
Thay thế  
Tệp đính kèm 52/2018/NĐ-CP
Nguồn:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=193408

Liên kết website