HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 23/03/2019
Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ
11/09/2018
Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Nông nghiệp hữu cơ
 
Số văn bản 109/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tên mục Nông nghiệp hữu cơ
Ngày ban hành 29/08/2018
Ngày có hiệu lực 15/10/2018
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thay thế  
Tệp đính kèm 109/2018/NĐ-CP
Nguồn:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=194623

Liên kết website