HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 19/01/2020
Phát triển các đặc sản địa phương
20/12/2019
Mục tiêu đến năm 2020, mỗi huyện, thành phố của tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng được một sản phẩm chủ lực có quy mô cấp huyện; đồng thời hỗ trợ tiêu chuẩn hóa 20 sản phẩm với các nội dung hỗ trợ như: Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn sản phẩm; xây dựng nhãn hiệu đối với sản phẩm chưa được công nhận; cải tiến mẫu mã, bao bì, máy móc, trang thiết bị…Để tiếp tục đưa nông nghiệp, nông thôn phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, tỉnh  Yên Bái đã ban hành Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030”. Đề án OCOP được triển khai trên tất cả các địa phương trong tỉnh và gồm các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc địa phương hoặc được thuần hóa, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản vùng, miền trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh… có gia tăng giá trị và không ảnh hưởng đến môi trường…

Mục tiêu cụ thể của OCOP giai đoạn 2019 - 2020 của tỉnh Yên Bái là phấn đấu chuẩn hóa 20 sản phẩm. Trong năm 2019, xây dựng 5 sản phẩm OCOP hạng 3 sao là: Miến đao Giới Phiên, chè Shan tuyết Suối Giàng, tinh dầu quế Văn Yên, gạo Séng Cù, bưởi Đại Minh.  Năm 2020 xây dựng 15 sản phẩm OCOP, trong đó có những sản phẩm nổi tiếng từ mấy chục năm: Gạo nếp Tú Lệ, cam Lục Yên, cá hồ Thác Bà, mật ong rừng Mù Cang Chải, Sơn tra Mù Cang Chải, cao Thiên Y, Rượu Bách Chi, du lịch cộng đồng Nậm Khắt và TX. Nghĩa Lộ… phát triển từ 1-2 mô hình phát triển du lịch nông thôn, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch…

Bên cạnh việc chuẩn hóa các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, Yên Bái cũng sẽ phát triển từ 1 - 2 mô hình du lịch nông thôn, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia Chương trình OCOP; hỗ trợ phát triển và thương mại hóa sản phẩm OCOP từ cấp tỉnh, huyện, xã theo chu trình thường niên; thực hiện các chính sách cho chương trình OCOP trên cơ sở lồng ghép chính sách đã có; xây dựng quy chế quản lý tem nhãn mác OCOP, chế độ thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm OCOP; hoàn thiện chu trình OCOP thường niên.

Giai đoạn 2021 - 2025, đưa chương trình OCOP đi vào chiều sâu, gắn phát triển nông nghiệp với các thành phần kinh tế khác; phát triển, nâng cấp 30 sản phẩm, trong đó đầu tư nâng cấp 20 sản phẩm thế mạnh. Giai đoạn 2026 - 2030 phát triển từ 60 - 80 sản phẩm OCOP, trong đó có 30 sản phẩm đạt chất lượng 3 - 5 sao… Tổng kinh phí thực hiện Đề án trên 42 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước trên 14 tỷ đồng còn lại là vốn huy động ngoài ngân sách. Sản phẩm OCOP được đánh giá theo 5 hạng, trong đó hạng 5 sao là cao nhất, bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế. Yên Bái mới triển khai thực hiện nhưng đã có nhiều địa phương triển khai thực hiện khá hiệu quả. Sản phẩm OCOP là buộc sản xuất theo tiêu chuẩn, sản xuất an toàn, sản xuất sạch và sản xuất theo chuỗi.
OCOP không phải là phong trào mà là một chương trình kinh tế, sản xuất các sản phẩm cụ thể, để quảng bá thương hiệu của nhiều sản phẩm có chất lượng tốt nhưng ít người biết đến. Các doanh nghiệp nhỏ, HTX, tổ hợp tác là hạt nhân và sẽ hỗ trợ rất đắc lực cho OCOP để triển khai sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Yên Bái hiện đã xây dựng và hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa với khối lượng lớn, nhiều địa phương cũng đã có sản phẩm hàng hóa từ vùng thấp đến vùng cao. Người dân cần cù chịu khó và rất sáng tạo, chính quyền cần khơi dậy sức sáng tạo trên nền tảng của kinh tế thị trường. Chính quyền, Nhà nước không  áp đặt ý chí chủ quan, mệnh lệnh hành chính trong sản xuất các sản phẩm OCOP mà phải phát huy tính sáng tạo trong mỗi xã, mỗi làng, mỗi địa phương và mỗi người dân trong môi trường kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sản phẩm nông nghiệp của tỉnh còn bộc lộ nhiều hạn chế, như: Việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn rất hạn chế. Chất lượng đa phần các sản phẩm chưa đáp ứng được các yêu cầu; mẫu mã sản phẩm còn đơn điệu, chưa tạo được sức hút với khách hàng. Việc xác định sản phẩm lợi thế và xúc tiến thương mại chưa được quan tâm đúng mức, mô hình kinh tế hộ còn chiếm tỷ lệ cao, mô hình sản xuất tiên tiến (hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ hợp tác) còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Ngoài một số ít sản phẩm có thương hiệu thì sức cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh vẫn còn yếu, thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu vẫn bó hẹp phạm vi trong tỉnh, trong nước, chưa có nhiều sản phẩm xuất khẩu. Trong bối cảnh xu hướng trên thế giới hiện nay cho thấy, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất là tất yếu và đóng vai trò đặc biệt quan trọng; tranh thủ vận dụng triệt để cuộc Cánh mạng Công nghiệp 4.0 và khai thác tài nguyên bản địa sẽ là xu thế của thời đại mới.

Việt Anh
http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=431662

Liên kết website