HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 19/01/2020
Quyết định 34/2019/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định dự án, phương án SX ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
20/12/2019
Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

Số văn bản 34/2019/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tên mục Quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 18/12/2019
Ngày có hiệu lực  
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thay thế  
Tệp đính kèm 34/2019/QĐ-TTg

Nguồn:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198644

Liên kết website