HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 18/02/2019

Đồng bằng sông Cửu Long

Thị trường xuất khẩu gạo quý II sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực hơn quý I. Khả năng 6 tháng đầu năm sản lượng gạo xuất khẩu sẽ đạt 3,2 triệu tấn.

Liên kết website