HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/10/2021

Khu vực Bắc Mỹ

Ngày 25/5/2016 (Giờ Việt Nam), với 55 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết hủy bỏ Chương trình Giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) được công bố từ cuối năm 2015.

Hai nhãn hiệu được Mỹ cấp chứng nhận bảo hộ là "Gạo Nàng thơm Chợ Đào” và "Thanh long Châu Thành - Long An".

Liên kết website