HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 25/04/2019

Khuyến nông

Tại Hội nghị tổng kết công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2012-2013 và kế hoạch triển khai năm 2014 diễn ra ngày 17/4/2014, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Cao Đức Phát đã chỉ đạo, 63 Trung tâm Khuyến nông tỉnh/thành phố phải là 63 cơ sở đào tạo nghề nông nghiệp đạt tiêu chuẩn.

4 năm qua, Bộ NN-PTNT giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xây dựng và triển khai các mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới có 25/63 đơn vị khuyến nông trực tiếp triển khai đào tạo nghề.

Sau 4 năm triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (Đề án 1956) của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng trong việc giúp người nông dân dần xóa bỏ sản xuất thủ công, nhỏ lẻ. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác đào tạo nghề nông nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn.
Tại Hội nghị sơ kết công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn do Bộ NN và PTNT tổ chức ngày 7.5, nhiều địa phương nói thẳng: hơn 662 nghìn lao động nông nghiệp đã được đào tạo trong giai đoạn 2010 – 2013 là kết quả của việc chạy theo số lượng, thành tích.

Mỗi trang trại bò Kobe chỉ được phép nuôi từ 10-15 con để dễ bề kiểm soát, chăm sóc. Từ nhỏ, các chú bê được cho ăn bằng lúa non, cỏ tươi, uống nước tinh khiết thậm chí là uống bia, tắm bằng nước ấm.

Liên kết website