HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 20/02/2019

Khuyến nông

Ở ĐBSCL đã có nhiều mô hình chuyển đổi lúa sang ngô và cây màu rất hiệu quả, nhưng việc chuyển đổi vẫn còn chậm.

Cả nước có gần 25 triệu lao động nông nghiệp trực tiếp làm việc ở nông thôn, nhưng mới chỉ có 5 triệu người qua đào tạo (đạt 20%).
Tận dụng những ưu thế tự nhiên của địa phương, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã triển khai thử nghiệm mô hình nuôi cá chẽm bằng lồng tại 2 xã An Nhơn và Triệu Hải của huyện Đạ Tẻh. Đây là giống cá sống được trong cả 3 môi trường nước mặn, nước lợ và nước ngọt. Sau gần một năm, mô hình đã bước đầu mang lại lợi nhuận ổn định cho các hộ gia đình tham gia.

Cây thanh long của Đài Loan được trồng trên líp cao để thoát nước, được rải rất nhiều trấu, vỏ trứng gà, vịt dưới gốc cây nhằm tăng cường canxi cho cây phát triển.

Hiện nay, kỹ thuật bảo quản hoa cắt cành sau thu hoạch của Việt Nam còn mang tính truyền thống và gặp nhiều hạn chế nên chất lượng hoa chưa cao, nhiều nấm bệnh, non yếu, giá rẻ và khó để cạnh tranh hay xuất khẩu sang nước khác.

Liên kết website