HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 20/02/2019

Khuyến nông

Thời gian qua, công tác khuyến nông chưa thực sự bám sát mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Do vậy, cần thiết phải đổi mới khuyến nông mà trọng tâm là đổi mới về cơ chế chính sách, phương thức quản lý và tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác này.

Người Nhật có thể thưởng thức xà lách được trồng trên đất Việt. Những búp xà lách được thu hoạch tại Làng thần kỳ ở thôn Đạ Nghịt, huyện Lạc Dương Lâm Đồng.

Chủ trang trại Trần Minh Phương ở xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai từng có đàn gà hơn 2.000 con, nhưng từ năm 2014, anh đã treo chuồng và bỏ nghề chăn nuôi.

Cùng với công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, nông dân nước ta đã dần làm quen với phương thức sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, bộ phận nông dân sản xuất hàng hóa chiếm tỷ lệ chưa cao, chưa gắn với thị trường. Đây là vấn đề được nhiều ĐBQH nhấn mạnh tại phiên thảo luận Tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội…

Năm 2015 và những năm tới, hệ thống khuyến nông toàn quốc sẽ phải thực hiện đổi mới toàn diện, cả về mục tiêu, về phương pháp và nội dung hoạt động để phục vụ cho chương trình tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cũng như các chương trình trọng tâm khác của ngành nông nghiệp.

Liên kết website