HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 25/04/2019

Khuyến nông

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa một diện tích đáng kể đất nông nghiệp đã và sẽ được chuyển thành đất xây dựng nhà ở, khu công nghiệp. Từ đó, sẽ thúc đẩy gia tăng số lượng những người lao động phi nông nghiệp. Đào tạo nghề cho nhóm đối tượng này là một vấn đề cấp thiết.

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đến năm 2020 được Đại hội Đảng lần thứ XI  thông qua, một trong những giải pháp có tính đột phá thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 là phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có nhân lực qua đào tạo nghề và chính sách  bảo đảm việc làm cho nông dân.

Ngày 27/2/2014, Cục Chăn nuôi cho biết, Triển lãm quốc tế lần thứ 5 chuyên ngành chăn nuôi, chế biến sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản (ILDEX Việt Nam 2014) sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21/3/2014 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.

Liên kết website