HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/10/2021

Chương trình đào tạo khác

Cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành thiết lập cơ chế tham vấn thường xuyên thông qua Diễn đàn kinh tế tư nhân. Trong đó, đối thoại các giải pháp phát triển và khuyến khích các chương trình “cánh đồng mẫu lớn”, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; tích tụ đất đai quy mô sản xuất lớn, tiếp cận thuận lợi với doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp.

Do tác động của ElNino được dự báo là đạt mức cao nhất trong lịch sử nên ngành thuỷ lợi đã đưa ra cảnh báo nguy cơ thiếu nước tưới tiêu cho cây trồng trong vụ đông xuân 2015-2016.

Nông nghiệp thời hội nhập đòi hỏi sự đồng hành của doanh nghiệp doanh nhân, quan trọng hơn, đòi hỏi nông dân cũng hội nhập và thông thái; được đào tạo chuyên môn hóa và nắm vững thông tin thị trường.
Thời gian qua, công tác khuyến nông chưa thực sự bám sát mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Do vậy, cần thiết phải đổi mới khuyến nông mà trọng tâm là đổi mới về cơ chế chính sách, phương thức quản lý và tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác này.
Cùng với công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, nông dân nước ta đã dần làm quen với phương thức sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, bộ phận nông dân sản xuất hàng hóa chiếm tỷ lệ chưa cao, chưa gắn với thị trường. Đây là vấn đề được nhiều ĐBQH nhấn mạnh tại phiên thảo luận Tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội…

Liên kết website