HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 18/02/2019

Chương trình đào tạo khác

Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn trong thời gian qua đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế ở các vùng nông thôn.
Với vai trò cầu nối chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp đến nông dân, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (KN - KN) tỉnh Bình Định đã khảo nghiệm, xây dựng, chuyển giao 23 mô hình trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng thành công 47 công thức luân canh cây trồng, mang lại cho nông dân hàng trăm triệu đồng trên một hécta canh tác.
Sau 4 năm triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (Đề án 1956) của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng trong việc giúp người nông dân dần xóa bỏ sản xuất thủ công, nhỏ lẻ. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác đào tạo nghề nông nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn.
Tại Hội nghị sơ kết công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn do Bộ NN và PTNT tổ chức ngày 7.5, nhiều địa phương nói thẳng: hơn 662 nghìn lao động nông nghiệp đã được đào tạo trong giai đoạn 2010 – 2013 là kết quả của việc chạy theo số lượng, thành tích.

Ở ĐBSCL đã có nhiều mô hình chuyển đổi lúa sang ngô và cây màu rất hiệu quả, nhưng việc chuyển đổi vẫn còn chậm.

Liên kết website