HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 18/02/2019

Chương trình đào tạo khác

Cả nước có gần 25 triệu lao động nông nghiệp trực tiếp làm việc ở nông thôn, nhưng mới chỉ có 5 triệu người qua đào tạo (đạt 20%).

Mặc dù đã được ưu tiên đầu tư hàng trăm tỷ đồng trong những năm qua, song hiệu quả thu được công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại TP Hà Nội vẫn chưa tương xứng. Không ít lao động sau đào tạo còn yếu về tay nghề và không tìm được việc làm phù hợp.

Ngày 27/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 1956 về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Đề án đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nông thôn và hoàn thành mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày 22/1/2013, tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức buổi gặp mặt với các cơ quan báo chí tham gia tuyên truyền hoạt động khuyến nông.

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa một diện tích đáng kể đất nông nghiệp đã và sẽ được chuyển thành đất xây dựng nhà ở, khu công nghiệp. Từ đó, sẽ thúc đẩy gia tăng số lượng những người lao động phi nông nghiệp. Đào tạo nghề cho nhóm đối tượng này là một vấn đề cấp thiết.

Liên kết website