HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 20/02/2019

KHCN

Khoa học công nghệ (KHCN) trở thành yếu tố chính giúp tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao chất lượng nông sản, nhất là trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập ngày càng sâu rộng. Các chuyên gia kinh tế khẳng định, nếu ví thương mại là “đôi chân” đưa nông sản Việt Nam tiến xa trên thị trường thì KHCN được coi là “xương sống” để ngành nông nghiệp nâng cao giá trị cho nông sản.
Công nghệ CAS hoạt động theo nguyên lý đông lạnh nhanh ở nhiệt độ thấp và năng lượng từ trường làm cho nước trong sản phẩm sẽ liên kết với nhau thành cụm nhỏ vài ba phân tử mà không đóng băng thành khối như lạnh đông thông thường, giúp giữ được chất lượng sản phẩm tươi nguyên như ban đầu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quyết định số 68/2013/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

“Nhờ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), mà các sản phẩm như cam Vinh tăng hơn 50% giá trị; chè Mộc Châu, chè Tân Cương giá bán cũng cao hơn 1,5-2 lần so với sản phẩm khác…”

845 dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật của chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nông thôn và miền núi" đã mang lại diện mạo mới cho những vùng quê nghèo xa xôi. Người dân đã làm chủ công nghệ, sản xuất được nhiều loại cây, con có chất lượng cao.

Liên kết website