HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 20/02/2019

KHCN

Là quốc gia đứng thứ hai thế giới về dân số, trong đó, nông dân chiếm tỷ lệ lớn, vấn đề đảm bảo an ninh lương thực đặt ra hết sức gay gắt đối với Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ đã ban hành và thực thi hệ thống các chính sách đối với nông dân và phát triển nông nghiệp, có giá trị tham khảo trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X của Đảng ta về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Những năm qua, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ được đưa vào ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, gồm các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, để sản phẩm ứng dụng công nghệ cao (CNC) có chỗ đứng và vị thế trên thị trường, con đường vẫn còn nhiều gian nan.
Tại Kỳ họp thứ Chín, QH Khóa XIII, vấn đề tiêu thụ nông sản đang được thảo luận sôi nổi và cũng là vấn đề “nóng” mà cử tri cả nước rất quan tâm. Những thành tựu nông nghiệp trong những năm qua không hề nhỏ, thế nhưng điệp khúc “được mùa mất giá” vẫn vang lên; thu nhập của người nông dân vẫn thấp. Nguyên nhân do đâu? Là nhà khoa học đã nhiều năm gắn bó với ngành nông nghiệp, tôi xin nêu vài ý với mong muốn đưa một nền nông nghiệp phát triển bền vững.
Khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy thực hiện tái cơ cấu. Các địa phương phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp, các nhà khoa học đưa nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào tất cả các khâu.
Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm kết hợp với tưới phân có thể gia tăng năng suất từ 10-40%. Không những vậy, phương pháp này đã tiết kiệm nước so với tưới truyền thống từ 20-40%

Liên kết website