HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 25/06/2018

KHCN trong nước

Những năm qua, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ được đưa vào ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, gồm các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, để sản phẩm ứng dụng công nghệ cao (CNC) có chỗ đứng và vị thế trên thị trường, con đường vẫn còn nhiều gian nan.
Tại Kỳ họp thứ Chín, QH Khóa XIII, vấn đề tiêu thụ nông sản đang được thảo luận sôi nổi và cũng là vấn đề “nóng” mà cử tri cả nước rất quan tâm. Những thành tựu nông nghiệp trong những năm qua không hề nhỏ, thế nhưng điệp khúc “được mùa mất giá” vẫn vang lên; thu nhập của người nông dân vẫn thấp. Nguyên nhân do đâu? Là nhà khoa học đã nhiều năm gắn bó với ngành nông nghiệp, tôi xin nêu vài ý với mong muốn đưa một nền nông nghiệp phát triển bền vững.
Khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy thực hiện tái cơ cấu. Các địa phương phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp, các nhà khoa học đưa nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào tất cả các khâu.
Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm kết hợp với tưới phân có thể gia tăng năng suất từ 10-40%. Không những vậy, phương pháp này đã tiết kiệm nước so với tưới truyền thống từ 20-40%
Không chỉ góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường như mục tiêu đề ra, dự án “Sản xuất chế phẩm Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ làm phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn tại tỉnh Bắc Giang” còn đem lại những hiệu quả rõ rệt khác như giảm giá thành sản xuất, góp phần thực hiện sản xuất sạch, tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Liên kết website