HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 25/06/2018

KHCN trong nước

Để sản xuất theo hướng hàng hóa cần tổ chức sản xuất theo chuỗi, bao gồm các khâu: Thông tin thị trường – Sản xuất – Thu gom, bảo quản – Chế biến – Tiêu thụ. Để chuỗi sản xuất hoạt động hiệu quả nhất thiết phải có các công trình dịch vụ sản xuất (DVSX) đến từng khâu trong chuỗi. Các công trình này liên kết với nhau tạo thành Hệ thống công trình DVSX.

 

Liên kết website