HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019

Quy chuẩn - Tiêu chuẩn

Định hướng sản xuất nông nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) khuyến khích là làm theo quy trình VietGap (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt). Trong khi đó, các nước nhập khẩu- đặc biệt là những thị trường khó tính- yêu cầu sản phẩm phải đáp ứng theo tiêu chuẩn của họ (chẳng hạn như GlobalGap, ASC, BAP…). Vậy nên lựa chọn tiêu chuẩn nào cho sản xuất nông nghiệp khi sản phẩm làm ra chủ yếu để xuất khẩu?

“Thương lái đem các loại gạo trộn lẫn nhau rồi bán lại cho doanh nghiệp xuất khẩu thì làm sao có thương hiệu được? Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương mà cụ thể là Cục Xúc tiến thương sao không có những chính sách để khuyến khích doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cho gạo Việt Nam?”.

Việc bảo hộ Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cho một số sản phẩm nông sản Việt Nam bước đầu mang lại kết quả tích cực: Hạn chế những rủi ro về biến động giá và mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu hàng hóa cho nông sản, góp phần tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập, tác động để quy hoạch lại kinh tế - xã hội nông thôn tại nơi sản xuất. Trong tầm nhìn xa hơn, Chỉ dẫn địa lý còn được coi là hướng đi mới để bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần gia tăng các giá trị văn hóa - xã hội của sản phẩm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra Quyết định số: 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra Thông tư số 07/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013 ban hành
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế QCVN 01-132:2013/BNNPTNT

Liên kết website