HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019

Quyết định

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có Quyết định về việc thí điểm cho hộ nông dân góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp có thời hạn để hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam để thực hiện dự án phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ngày 28/5/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN Việt Nam) đã ký ban hành Quyết định số 1050/QĐ-NHNN về chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ.

Quyết định số 1003/QĐ-BNN-CB ngày 13/05/2014 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phá triển nông thôn Phê duyệt  Đề án Nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm thủy sản trong chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch.

Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015

Các DN đầu tư đầu tư công nghệ cao trong nông nghiệp sẽ được vay vốn với lãi suất từ 7 đến 10,5%/năm. Ngày 28/5, Thống đốc NHNN ban hành Quyết định số 1050/QĐ-NHNN quy định về việc cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 5/3/3014 của Chính phủ.

Liên kết website