HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2020

Mô hình phát triển

Mục tiêu đến năm 2020, mỗi huyện, thành phố của tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng được một sản phẩm chủ lực có quy mô cấp huyện; đồng thời hỗ trợ tiêu chuẩn hóa 20 sản phẩm với các nội dung hỗ trợ như: Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn sản phẩm; xây dựng nhãn hiệu đối với sản phẩm chưa được công nhận; cải tiến mẫu mã, bao bì, máy móc, trang thiết bị…
Triển khai Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) đã thổi một luồng gió mới vào nền kinh tế khu vực nông thôn. Các đơn vị, tổ chức, HTX nông nghiệp, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp không chỉ được nhận nhiều chính sách hỗ trợ phát triển mà còn đổi mới tư duy theo hướng mới. Các sản phẩm từ làng xã đã bước ra thị trường với diện mạo mới và chất lượng đạt tiêu chuẩn.
Kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) dù đã có thành công bước đầu nhưng sự phát triển còn chưa tương xứng tiềm năng. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, cần có giải pháp đồng bộ để khu vực kinh tế này đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế nói chung.
Chỉ trong vài năm qua, số lượng các hợp tác xã thành lập mới cũng như các chỉ tiêu doanh thu, lãi và thu nhập bình quân của lao động trong hợp tác xã đều tăng gấp nhiều lần, hiện có tới 6 triệu thành viên tham gia các hợp tác xã, nhưng bối cảnh mới cũng đòi hỏi các hợp tác xã cần đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn để đáp ứng được yêu cầu khắt khe của nền kinh tế thị trường.
Trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài bút ký “Những miệt vườn thấm đẫm nhân văn” của tác giả Nguyễn Hồng Vinh, bài viết về vùng đất sen hồng Đồng Tháp trong nhịp sống đổi mới hối hả hôm nay…

Liên kết website