HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 23/05/2018

Mô hình phát triển

Chia sẻ của ông Trần Lệ, người đầu tiên thành công trong việc khiến hoa anh đào nở hoa tại Việt Nam, cho thấy những khó khăn về đất đai là một nút thắt đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao.  
Ngành nông nghiệp phải đổi mới cách nghĩ, cách làm, trong đầu tư phải lấy hiệu quả là chính và dùng cơ chế thị trường để giải quyết các mối quan hệ kinh tế, đồng thời giảm dần sự bao cấp của Nhà nước.
Tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản diễn ra ngày 15/2/2017 ở Hà Nội, doanh nghiệp hai nước đều khẳng định: Nếu những vướng mắc liên quan đến đất đai được tháo gỡ, sẽ thúc đẩy đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực này.
Thời điểm hiện tại, đa số các xã được thẩm định, chấm điểm tiêu chí nông thôn mới (NTM) trên địa bàn TP Hà Nội đều làm tốt công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT), chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp hình thành những mô hình sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập.

Liên kết website