HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 18/07/2018

Mô hình phát triển

Một nền “nông nghiệp chất lượng cao” là con đường bền vững nhất để nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam đứng vững và phát triển trong kỷ nguyên hội nhập.
Triển khai từ tháng 3/2012 đến nay, Dự án trồng rau măng tây xanh theo tiêu chuẩn Việt Gap được thực hiện tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, phường Phước Mỹ và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đang trở thành mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao, góp phần cải thiện được môi trường.

Mặc dù, ba năm qua tỉnh Tiền Giang nỗ lực tập trung các nguồn lực đầu tư, lồng ghép các dự án, chương trình đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn toàn tỉnh, nhưng kết quả đạt được còn rất "khiêm tốn", đòi hỏi các giải pháp tháo gỡ với quyết tâm cao.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý sửa đổi, bổ sung nội dung Dự án "Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam, giai đoạn III" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ.

Liên kết website